Satnica za SIFI 2020

  • 10:00 – 11:00  Ceremonija otvaranja

  • 11:00 – 11:45 Prvi dio prezentacija učesnika

  • 11:45 – 12:00 Pauza

  • 12:00 – 12:45 Predavanje “AI” Jovan Stojanović

  • 12:45 – 13:15  Pauza

  • 13:15 – 14:15  Drugi dio prezentacija učesnika

  • 14:15 – 14:30  Pauza

  • 14:30 – 16:30  Radionica “Design Thinking” Rhys

  • 16:30 – 16:45 Pauza

  • 16:45 – 17:30  Proglašenje pobjednika i ceremonija zatvaranja