Četvrta smotra studentskih radova SIFI 2020 je gotova!

U subotu 24. oktobra 2020. godine je upaljeno svjetlo inovacije na četvroj smotri studentskih radova Sarajevo Innovations Fetsival (SIFI) 2020 u organizaciji matičnog udruženja studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Steleks.

U toku smotre SIFI 2020 smo imali priliku čuti prezentacije radova učesnika:  “Reaction Rate Test Simulation and Practical Realization with LED Diodes in Tinkercad and Arduino Nano Environments” (Sandra Stamenković, Isidora Stevanović, Milan Pejković, Luka Radičević – Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani), “Pilot projekat borbe protiv zagađenja zraka u velikim urbanim sredinama” (Damir Hanić – Internacionalni Univerzitetu Sarajevu)  i “Sorter otpornika” (Amna Kozić, Amina Hasić, Dževada Hatkić Aljovivić – Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, “A GPU Parallelization of Matrix Multiplication Using CUDA” i  “O prirodno inspirisanim algoritmima” (Elma Kupusović, Nejra Lačević – Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu) , “Primjena mjernih traka uz upotrebu Arduino mikrokontrolera pri detekciji, mjerenju i praćenju raznih mehaničkih veličina” (Arnel Maksumić – Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru), “Uporedna analiza sistema za mašinsko prevođenje” (Isidora Stevanović, Luka Radičević – Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani), te “SLAM algoritam za višepogledni heterogeni sistem kamera” (Amar Halilović –  Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu). U skopu programa svi prisutni su imali priliku sudjelovati predavanju o umjetnoj inteligenciji koje je održao Jovan Stojanović, te radionici Rhys Phillips “Design Thinking”.

Pobjednici Sarajevo Innovations Festival 2020 su:

  1. mjesto Amar Halilović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, “SLAM algoritam za višepogledni heterogeni sistem kamera”
  2. mjesto Arnel Maksumić , Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, “Primjena mjernih traka uz upotrebu Arduino mikrokontrolera pri detekciji, mjerenju i praćenju raznih mehaničkih veličina”
  3. mjesto Damir Hanić, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, “Pilot projekat borbe protiv zagađenja zraka u velikim urbanim sredinama”