SIFI 2017

Druga smotra studentskih naučno-istraživačkih radova, Sarajevo Innovations Festival održana je 25. i 26. 10. 2017. u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta i Hotela Holiday.

Prvi put uvedena nova nagrada “Dr. Branislava Perunčić” za Best woman paper.

1st place – Nermin Čović, Almir Bešić, “Globalno pretraživanje – Slobodan pad”

2nd place – Dalibor Đumić, Jasmin Kevrić, “Arrows System – Blink-Controlled Electric Wheelchair”

3rd place – Faruk Pašić, “Praktična realizacija Hardware-In-The-Loop sistema za mjerenje vjerovatnoće greške BPSK signala u AWGN kanalu”

Best woman paper – Mia Muminović, “Segmentacija, libeliranje i identifikacija objekata na digitalnim slikama”