S ponosom vam predstavljamo prijatelje ovogodišnjeg SIFI-a (smotre studentskih inovacija), Centar za promociju civilnog društva i Trezor bh inovacija.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je domaća organizacija osnovana 1996. godine.

Od svog nastanka do danas CPCD se etablirao kao organizacija koja uz saradnju sa internacionalnim donatorima, u pet zemalja regiona radi distribuciju i monitoring grantova i programa jačanja kapaciteta. Dvodecenijsko iskustvo u radu sa organizacijama i zagovaranju, CPCD izdvaja kao organizaciju koja njeguje partnerski, sistematičan, inovativan i transparentan pristup radu. Do sada je CPCD pružio savjetodavnu, ekspertsku, obrazovnu i finansijsku podršku za više od 1000 organizacija, edukacijama je obuhvatio više od 200.000 osoba, inicirao je kreiranje i usvajanje Sporazuma između Vijeća ministara i organizacija civilnog društva, osigurao usvajanje Sporazuma u 80 općina/opština, te podijelio više od 400 grantova.

Među aktivnim projektima CPCD-a su: Trezor bh. inovacija (Treasury of BiH Innovations), Program osnaživanja nezavisnih medija – IMEP, Think Nature! Misli o prirodi!, Mlade lavice, Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji, ICT za mlade.

Trezor bh. inovacija je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Islamska razvojna banka. Cilj ovog projekta jeste provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

BiH je zemlja koja, nažalost, najmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana. Prema statističkim podacima, BiH u inovacije ulaže 0,2 posto BDP-a u BiH, dok EU ulaže 2,4 posto. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da je više od 50 posto rasta BDP-a u razvijenim ekonomijama rezultat rasta inovacija.

Projekat je zasnovan na sljedećim aktivnostima:

  • Edukacija iz oblasti patentiranja
  • Promocija inovacija i inovatora/ica
  • Grantovi za patentiranje i kreiranje prototipa
  • Jačanje kapaciteta Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine

Više informacija o CPCD-u i Trezoru bh.inovacija možete naći na: www.civilnodrustvo.ba

S ponosom vam predstavljamo prijatelja ovogodišnjeg SIFI-a (smotre studentskih inovacija), Elektrotehnički fakultet Sarajevo.

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu.

Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete javnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH i Telecom BiH.

Studij se odvija u okviru četiri odsjeka i jedan stručni studij:

  • Odsjek za automatiku i elektroniku
  • Odsjek za elektroenergetiku
  • Odsjek za računarstvo i informatiku
  • Odsjek za telekomunikacije
  • Stručni studij razvoj softrvera

Od 2012. godine su studijski programi Prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi Prvog ciklusa iz oblasti iz automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

Još jedna od prednosti studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u odnosu na druge visokoškolske ustanove je permanentna potražnja za stručnjacima iz oblasti elektrotehnike, računarstva i telekomunikacija. To potvrđuju i podaci sa biroa za zapošljavanje, gdje se stručnjaci sa diplomom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu u pravilu zadržavaju vrlo kratko, samo do pronalaska prvog posla. Svakako, veliki broj studenata svoje zaposlenje pronađe čak i prije formalnog završetka studija.